Úvod

„Centrum u Velických“,  združenie dvoch privátnych praxí  manželov Velických je pokračovaním Centra pri starej tržnici. Veríme, že v príjemnom prostredí Medicalparku na Bernolákovej ul. č.14/A v Banskej Bystrici Vám budeme môcť poskytovať kvalitnejšie služby v komfortnejšom prostredí ako doteraz.

Obaja, MUDr. Margaréta Velická a MUDr. Vladimír Velický, sme psychiatri a psychoterapeuti s dlhoročnou klinickou praxou s liečbou pacientov s rozmanitými duševnými poruchami. Dlhodobo v týme spolupracujeme so zdravotnými sestrami s dlhoročnou a bohatou psychiatrickou praxou. To, čo nás spája je vízia rešpektujúceho a ľudského vzťahu s našimi  klientmi a snaha vytvoriť im skutočne príjemné materiálne aj duchovné prostredie pre poskytovanie komplexnej ambulantnej  psychiatrickej a psychoterapeutickej starostlivosti.

Zmluvy máme obaja uzatvorené s nasledovnými zdravotnými poisťovňami:

  • Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. (25)
  • Dôvera ZP a.s. (23)
  • Union ZP. a.s. (27)