Členovia tímu

MUDr. Margaréta Velická

Pohľad do minulosti:
Bývam v budove Polikliniky s rodičmi lekármi a s tromi súrodencami, rada prekutrávam staré skrine, čo v nich objavím.

A neskôr:
Bývam v dvojizbovom byte, sme študentská rodina a tak sme celý nábytok vymysleli z molitanov. Okolo mňa a manžela sa tmolia Luki a Ďurko a celý byt majú ako skvelú preliezačku. Prvé roky ani televízor nemáme a predsa je to fajn.

A teraz:
Bývam na Tulskej v bauringu, za oknom je lúka a les a ráno mi spievajú vtáky a krásne ma budia. Potom Teušík hľadá kde je tatino a šibalsky sa pýta „a kam ideme na výlet?“ Aj smutné obrázky boli a sú… Na tie necháme popadať lístie, aby na ne mohol pofukovať jesenný vetrík… hádam všetko raz prebolí.

Moje profesionálne postoje:
Milujem dialóg a vzájomné rešpektovanie, rada pomáham, ak aj ten druhý robí pohyb vo svojom živote. Diagnózu pokorne hľadám a podobne aj liečbu. V psychiatrii sú to niekedy aj roky, kým dôjdem k plnému poznaniu. Aj keď mám rozsiahle vzdelanie a prax, tým najhlbším zdrojom môjho poznania je moja životná cesta.

Záver:
Kto má chuť prísť a stretnúť sa, lebo hľadá porozumenie sebe, odpovede odkiaľ pramení jeho utrpenie a má trpezlivosť spoločne hľadať odpovede, je vítaný u mňa „ na malé posedenie“, ktoré sa odborne nazýva psychiatrické alebo psychoterapeutické vyšetrenie.


MUDr. Vladimír Velický

Sťahujem sa (opäť) a meníme aj webovú stránku. Aktualizujem aj moju vignetu. Opäť je to okamžik dotyku s tým, v čom sa mením a čo vo mne pretrváva. Z Centra pri starej tržnici sa mi neodchádzalo ľahko. Mal som rád jeho atmosféru a „spiritus loci“. Nevyhovovalo však už našim potrebám a ani potrebám našich pacientov. Ostať v ňom znamenalo ustrnúť. Stále som presvedčený, že ak život je životom, je o neustálom prúdení procesov a zmien. A tak sa sťahujem a dúfam, že na novom mieste bude lepšie nám aj Vám. Dotýkam sa aj nádeje života, že zmeny prežijem a bude mi dobre.  Za dôležitú považujem aj stabilitu v základnom smerovaní a hodnotách môjho života. Vnútorne som zakotvený v existencionalizme. Sloboda bytia a zodpovednosť za vlastnú existenciu, sú pre mňa najhlbšie hodnoty.

Seniorsky vek už vyžaduje rešpekt k možnostiam môjho tela a aj duša je rýchlejšie unavená. Milujem prúdenie života a viacej sa oddávam aj oddychu, pokiaľ mi to môj syn dovolí. Som spokojný, že som našiel odvahu sa druhý krát oženiť. S manželkou môžem ešte raz do hĺbky objavovať zákutia detskej duše a pomáhať Teovi spoznávať krásy a úskalia života.

Život milujem, jeho prúdenie v mnohorakých podobách.  Rád sa s mojimi blízkymi túlam svetom a rád aj nasávam hrejivý pocit domova.  Milujem hudbu, concerto grosso a rock, najmä rock&roll a blues. Nejako ma to zakotvuje do podstaty bytia. Podobne, ako tanec a chvíle intímneho stretnutia. Milujem pohyb, jazdu na lyžiach v hlbokom snehu a na bicykli krajinou. Na poriadne zavesenie sa na surfe už nemám. Vekom som čoraz ťažkopádnejší, aj to patrí k môjmu životu. Teším sa však, ako odovzdám moje skúsenosti synovi, až dorastie.

Moje dve dospelé deti už žijú vo vlastných rodinách a teším sa z vnúčat. Z ďalšej generácie môjho rodu.

Psychiatria ma priťahovala už ako medika. Oslovovala ma hlbokým prepojením telesného, duševného, duchovného a sociálneho rozmeru bytia človeka. Venujem sa jej desaťročia a je zmyslom môjho profesionálneho bytia. Napriek veľmi ťažkým podmienkam, ktoré mi spoločnosť vytvorila pre moje povolanie, ma práca psychiatra a psychoterapeuta baví a moji pacienti a klienti ma stále ma oslovujú ich životnými príbehmi. Mám radosť, ak im môžem pomôcť v ich utrpení.  Práve toto uspokojenie z môjho povolania mi veľmi pomohlo sa zotaviť zo zrážky so záujmami ľudí okolo liekového reťazca. Skoro som profesionálne padol a zistil som, že ako lekár nemám pre oficiálne autority žiadnu hodnotu. Zostala mi však túžba  napĺňať moje predstavy o pozvaní pacienta/klienta do hlboko ľudského, rešpektujúceho a zodpovedného vzťahu pri poskytovaní psychiatrických, psychoterapeutických služieb a poradenských služieb. A tak sa púšťam do ďalšieho projektu a dúfam, že uspejem.

Čo môžem mojim pacientom/klientom ponúknuť?   Môžem ponúknuť seba s mojimi životnými a profesionálnymi  skúsenosťami a s mojím záujmom o Vás.. Moje vzdelanie a skúsenosti z dlhoročnej praxe liečby pacientov s najrôznejšími duševnými poruchami. Liečenie väčšiny duševných porúch je dlhodobé. Naučil som sa rešpektu k potrebám pacienta a trpezlivosti, pri hľadaní najlepšej liečby. Pacient, resp. klient je pre mňa partner pri jeho liečbe.  Dôležitá pre mňa je aj stabilita vo vzťahu, však mnoho pacientov ku mne dochádza roky, resp. desaťročia. A bez vzájomnej dôvery nie je možná. Dôvera je základ vzťahu.

V profesionálnom raste som absolvoval I. a II. atestáciu z psychiatrie a postupoval od mladšieho sekundárneho lekára v liečebni až po zastupujúceho prednostu psychiatrického oddelenia v krajskej nemocnici a vedúceho lekára psychiatrického oddelenia na poliklinike. Naviac som dvadsaťpäť rokov vykonával činnosť znalca v odvetví psychiatria. Veľmi ma zaujímala psychoterapia a tak som absolvoval výcvik v psychodynamickej psychoterapii, výcvik v Gestalt terapii, výcvik v analytickej krátkodobej psychoterapii a výcvik v integratívnej supervízii. Od roku 1995 som zapísaný v Zozname psychoterapeutov SR, od roku 1998 v Registri psychoterapeutov Európskej asociácie pre psychoterapiu (EAP) a od roku 2008 vykonávam psychoterapiu ako certifikovanú činnosť. Lektorujem vzdelávanie kolegov v psychoterapii a som cvičný terapeut a supervízor. V privátnej praxi sa okrem psychiatrickej starostlivosti a krátkodobej individuálnej psychoterapii venujem, spolu s manželkou, dr.Velickou, hlavne skupinovej psychoterapii a párovej psychoterapii. Od roku 2006 sa  v rodinnej firme s manželkou venujem aj systémovému a personálnemu poradenstvu, kde využívam moje psychoterapeutické skúsenosti. Bližšie viď. www.vavconsult.sk.


Alena Sigetyová

Som diplomovaná psychiatrická sestra a s MUDr. Velickým pracujem na psychiatrickej ambulancii 20 rokov. Práca na ambulancii ma veľmi zaujíma, našla som v nej všetko, pre čo som sa rozhodla stať zdravotnou sestrou. Jej zmyslom je pomáhať chorým ľudom, zmierňovať utrpenie, byť im oporou v ťažkých životných situáciách, tešiť sa z ich uzdravenia. Mojou snahou je profesionálnym prístupom, kvalitnými službami vytvárať klientom dôverné a bezpečné prostredie.


Ružena Tomečková

Som diplomovaná zdravotná sestra a roky som pracovala v domove dôchodcov. Od apríla 2007 pracujem s MUDr. Margarétou Velickou na ambulancii, v kolektíve výborných ľudí.

Svoju prácu mám veľmi rada pretože môžem pomáhať chorým ľuďom, ktorí majú rôzne problémy, potrebujú niekoho, kto ich vypočuje, povzbudí dobrým slovom v ich trápení. Dúfam, že aj ja som svojimi vedomosťami a skúsenosťami dostatočne nápomocná klientom, ktorí prichádzajú k nám, na ambulanciu a s dôverou sa obracajú na personál nášho zariadenia.